ZOM

Super User

W zakresie obowiązków zakładu znajduje się:

1. Odbiór, przewóz i utylizacja odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości części niezamieszkałej ( przedsiębiorstwa, szkoły, przedszkola, urzędy itp.)

2. Odbiór, przewóz odpadów zbieranych selektywnie do ponownego zagospodarowania do instalacji jw.

3. Wywóz odpadów z koszy ulicznych.

4. Usuwanie skutków po wypadkach samochodowych i padłych zwierząt z uli i terenów miasta.

5. Letnie mechaniczne zamiatanie dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych i gminnych

6. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg ( odśnieżanie, posypywanie ) krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Kategoria: