ZOM

zomit

 

                                              Łomża, dnia 12 grudzień 2016 r.

                                                                                                         

                                                                                             

                                                          

 

INFORMACJA

                        w sprawie cen za wywóz odpadów komunalnych obowiązujących w 2017 roku

                       

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał nowy cennik na usługi wywozu odpadów komunalnych.

            Zmiana stawek za wywóz odpadów podyktowana jest 27% wzrostem opłat za przyjęcie odpadów na składowisku w Czartorii zgodnie z Zarządzeniem Nr 316/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży.

 

Poniżej podajemy ceny obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

/Zarządzenie Nr 15/16 Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży z dnia 08.12.2016 r./

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wysokość opłaty

netto  na 2017 r

Wysokość opłaty

brutto na 2017 r

 

I. Opłata za dzierżawę pojemników:

1. Pojemnik PA 1100

2. Pojmnik PP240

3. Pojemnik PP120

4. Pojemnik SM 110

II. Wywóz odpadów komunalnych:

Pojemnik PA 1100

 Pojemnik PP 240

 Pojemnik PP120

 Pojemnik SM 110

III. Wywóz odpadów komunalnych

       gromadzonych luzem:

 

 

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

 

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

 

zł / m3

 

 

8,33

1,65

1,23

1,23

 

63,06

29,74

14,87

14,87

 

98,79

 

 

10,25

2,03

1,51

1,51

 

68,10

32,12

16,06

16,06

 

106,69

 

Opłat za wywóz odpadów można dokonywać w kasach przedsiębiorstwa:

/bez dodatkowych opłat/ ul. Akademicka 22 i ul. Nowogrodzka 7a

lub na rachunek bankowy: GETIN BANK 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001.

 

UWAGA !

            Terminy wywozu odpadów komunalnych na umowę w 2017 roku nie ulegają zmianie.

            Grafiki wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych adresów zamieszczone są

            na stronie internetowej: mpgkim.lomza.eu w zakładce ZOMiT Łomża. 

 

Kategoria: