zgm
Kategoria:
 1. . INFORMACJE OGÓLNE

  Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  jest:
  1. Administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego  i wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem miasta Łomża.
  2. Administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta Łomża.
  3. Administrowanie Halą Targową przy Starym Rynku  i Miejską Halą Targową przy ulicy Gen. Wł.  Sikorskiego 176a .
  4. Prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących i konserwacji związanych z utrzymaniem w należytym stanie użytkowym obiektów.
  5. Prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), w tym w szczególności:
      - sprawowania obowiązków zarządcy w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej.
  6. Usuwanie awarii w administrowanych zasobach (pogotowie techniczne).
  7. Odbiór odpadów płynnych ze zbiorników bezodpływowych

 

Telefony dyżurne: 86 2165665 oraz 600878588.