Super User
Kategoria:

Zakład Dróg Miejskich realizuje zadania w zakresie:

1. Modernizacji, przebudowy , budowy:

ulic, parkingów, placów, chodników, zatok autobusowych, alejek, przejść dla pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, zagospodarowania terenów miejskich;

2. Letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, alejek , placów i parkingów.

3. Wprowadzania stałych i czasowych organizacji ruchu, wykonania zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym dróg, wykonania renowacji i odnowy oznakowania poziomego i pionowego dróg;

4. Bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łomży.

5. Zapewnienia uroczystego wystroju miasta z okazji uroczystości państwowych i miejskich, a także zabezpieczenia miejsc wypadków drogowych, kolizji, katastrof budowalnych, awarii infrastruktury technicznej.